• Ananuri-Castle

  Ananuri-Castle

 • Ananuri

  Ananuri

 • Mtskheta

  Mtskheta

 • Tbilisi

  Tbilisi

მულტიდისციპლინარული საკონსულტაციო ჯგუფი

ქართულ ინტერნაციონალური სამედიცინო და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ასოციაცია (GIMPHA) -ს ფარგლებში შექმნილი მულტიდისციპლინარული საკონსულტაციო ჯგუფის ძირითადი მიზანია, გაეწიოს პროფესიონალური მხარდაჭერა ქართველ კოლეგებს ონკოლოგიური, იშვიათი და კომპლექსური დაავადებების დიაგნოსტიკაში, შესაბამისად სწორი მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრაში. სამედიცინო ანკეტის და თანმხლები მასალების (რადიოლოგია, ქსოვილი, ანალიზები და ა.შ.) მოწოდების შემთხვევაში, გვაქვს შესაძლებლობა ჩავატაროთ დამატებითი კვლევები, რომელიც აიცილბელია საბოლოო დიაგნოზის დასასმელად. საჭიროების და მოთხოვნის არსებობის შემთხვევაში, ორგანიზაციას აქვს ტექნიკური რესურსი უზრუნველყოს პაციენტის გადამისამართება მსოფლიოს წამყვან კლინიკებში როგორც სადიგნოსტიკო ასევე მკურნალობის ჩატარების მიზნით. პროექტის კოორდინატორია ზაზა უჯმაჯურიძე, ონკოლოგია და რადიოთერაპია, კოპენჰაგენი, დანია

პროექტის კოორდინატორი ზაზა უჯმაჯურიძე, ონკოლოგია და რადიოთერაპია, კოპენჰაგენი, დანია

Z Ujmajduridze

პროექტი ოჯახის ექიმებისთვის “მედიკომი“

პროექტი „მედიკომი“ ორიენტირებულია და მუშაობს ოჯახის ექიმის ინსტიტუტის გასაძლიერებლად. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია საქართველოს ოჯახის ექიმთა ასოციაციასთან მჭირდრო კავშირის დამყარება, სამუშაო ჯგუფის შექმნა და არსებული პრობელმების განხილვა, ანალიზი და სისტემის გამართვა. პროექტი, მიზნად ისახავს ოჯახის ექიმის, როგორც პირველადი ჯანდაცვის რგოლის უმნიშვნელოვანესი შემადგენელის როლის და ფუნქციის გაფართოვებას და ჩართვა საერთაშორისო პროექტებში. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ევროპელი კოლეგების ჩართულობის უზრუნველყოფა და ყოველწლიურად საგანმანათლებლო სემინარების ჩატარება ქართველი ოჯახის ექიმებისთვის, როგორც საქართველოში ასევე სტაჟირების ორგანიზება საზღვარგარეთ. პროექტი აქტიურად ითანამშრომლებს ჯანდაცვის სამინისტროსთან და ასევე შესაბამის პროფესიულ ასოციაციებთან და მომიჯნავე სპეციალობებთან. პროექტი ხელს შეუწყობს პროტოკოლების და გაიდლაინების შემუშავებას და შემდგომ იმპლემენტაციას. პროექტი, ასევე მჭიდროდ ითანადმშრომლებს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და ფონდებთან.

ნინო ბაკაშვილი – ოჯახის ექიმი, ჰოლანდია

ორგანოთა ტრანსპლანტაციის პროექტი საქართველოში

ტრანსპლანტოლოგია კომპლექსური დარგია. აღნიშნული დარგის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია როგორც კარგად მომზადებული პროფესიული და ტექნიკური კადრი, ასევე შესაბამისი ტექნიკური პირობები და მოქნილი მოქმედი კანონმდებლობა. GIMPHA -ს ორგანოთა ტრანსპლანტაციის პროექტი ხელს შეუწყობს ევროპელი კოლეგების მხარდაჭერით თირკმლის (ლაპარასკოპიული) და ღვიძლის ტრანსპლანტაციის შესაძლებლობების ეტაპობრივ განვითარებას საქართველოში. პროექტს ხელმძღვანელობს კობა კუპრეიშვილი, სპეციალისტი, როტერდამის აკადემიური საავადმყოფოს ტრანსპლანტოლოგიის დეპარტამენტსი.

K Kupreishvili

პათოლოგიის ცენტრის პროექტი

პათოლოგიის ცენტრის შექმნის აუცილებლობაზე საუბარი, ჯერ კიდევ იდეის დონეზე 2006 წელს დაიწყო, მას შემდეგ, რაც საქართველოში სტუმრად მყოფმა ჰოლანდიელმა კოლეგებმა სამედიცინო ცენტრებში არსებული მდგომარეობა დაათვალიერეს და შეაფასეს. მნიშვნელობიდან გამომდინარე პროექტით დაინტერესდა და მხარი დაუჭირა ჯანდაცვის სამინისტრომ. შედგა მოლაპარაკება და გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმადაც უნდა განხორციელებულიყო სამი ექიმი პათოლოგის და სამი ტექნიკური სპეციალისტის პროფესიული გადამზადება ევროპის წამყვან საუნივერსიტეტო ლაბორატორიაში. აღნიშნული პროექტის განათლების კომპონენტში უკვე ჩაიდო მილიონობით ევრო. ევროპელი კოლეგების დახმარებით და უშუალო მონაწილეობით, პრაქტიკულად ყოველწლიურად ეწყობა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები ქართველი პათოლოგებისათვის. 2012 წელს დაიწყო პათოლოგიის ცენტრის მშენებლობა. GIMPHA აქტიურად არის ჩართული აღნიშნულ პროექტში და მიზნად ისახავს პროექტის წარმატებით განხორციელების ხელშეწყობას.

პროექტის კოორდინატორი ალექსი ბაიდოშვილი, კლინიკური პათოლოგი, ჰოლანდია.

Alexi Baidoshvili